Ofisimiz & ekibimiz hakkında

Kuruluş Amacımız

PACT, özellikle sayısal bilgiye ihtiyaç duyulan mühendislik gibi alanlarda hukuk ve teknik arasındaki kopukluğu gidermek ve bu alandaki hukuki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş bir hukuk bürosudur. Türk hukukunda sadece hukuki bilgiyle çözülemeyen çoğu dava, bilirkişi raporları doğrultusunda karara bağlanmaktadır. Bilirkişiler tarafından düzenlenen raporlara cevap verebilmek ve bu noktada müvekkil haklarını savunabilmek de bu alanda bilgi sahibi olmaya bağlıdır. Normalde bu süreç hukuki ve teknik ekibin bir araya gelmesi ve ortak bir cevap hazırlaması ile işlemektedir. Fakat bu süreçte taraflar aynı dili konuşmamakta ve birbirlerini anlamakta zorluk çekmektedir.

Mühendis kökenli kurucu kadromuz buradaki büyük açığı ve yol açtığı sorunları görmüş ve bu amaçla bir araya gelerek önce Taşkın&Öğmen Hukuk bürosunu kurmuş, akabinde Piksel Hukuk Bürosu ile birleşerek PACT Hukuk Bürosunu kurmuştur.

Kurumsal Yapı

Hukuk çok geniş bir alandır ve doktorluk gibi çok farklı ihtisas alanları vardır. Her doktor beyin cerrahı olamayacağı gibi, bir beyin cerrahı da göz doktorluğu yapamaz. Aynı bunun gibi, bir avukatın her alanda uzman olması mümkün değildir. Her alanda çalışan bir avukat da ancak aile hekimi gibi genel bilgi sahibi olabilir ve nihayetinde hastayı uzman doktorlara sevk etmesi gerekir.

PACT Hukuk bürosu bu mantıkla kurulmuş ve mensubu olan her avukatın birbiri ile bağlantılı ancak birkaç alanda uzmanlaşması ve uzmanlaştığı alanlarda otorite olması mantığı ile kurulmuş butik bir hukuk bürosudur.

Ekibimiz

Yavuz Selim Taşkın

Avukat, Arabulucu, İnşaat Mühendisi, Kurucu Ortak

Hakkında
ODTÜ İnşaat Mühendisliği ve Ankara Üniversitesi Hukuk fakültelerini bitirdi. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli projelerde Saha Mühendisliği, Teknik Ofis Mühendisliği, Şantiye Şefliği, Teknik Ofis Şefliği, Sözleşme Yöneticiliği ve İhale Müdürlüğü yaptı.

Çalışma Alanları
İnşaat Sözleşmeleri (Eser Sözleşmeleri), Kamu İhale Kanunu, FIDIC, Yurtiçi-Yurtdışı Müteahhitlikten Kaynaklanan Davalar, Yapım İşlerinden Kaynaklı Davalar, Alt Yüklenici Davaları, Gayrimenkul Hukukundan Kaynaklanan Davalarda uzmandır. Ayrıca Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında da yetkindir.

Fatih Öğmen

Avukat, Elektrik&Elektronik Mühendisi, Kurucu Ortak

Hakkında
ODTÜ Elektrik&Elektronik Mühendisliği ve Başkent Üniversitesi Hukuk fakültelerini bitirdi. Uzun yıllar sektörde Elektrik&Elektronik Mühendisi olarak çalıştı. Halen TOBB Üniversitesi ve ODTÜ’de Bilişim Hukuku dersleri vermektedir.

Çalışma Alanları
Bilişim Hukuku, Kişisel Verileri Koruma Hukuku, Ticaret Hukuku ve Ceza Hukuku

Burak Çakır

Avukat, Kurucu Ortak

Hakkında
Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdi.

Çalışma Alanları
Medeni Hukuk, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku