Çalışma Alanlarımız

PACT Hukuk Bürosu, “her işi yaparız” mantığı yerine “herkes uzmanı olduğu işi yapsın” ilkesi ile kurulmuş bir hukuk bürosudur.

İnşaat Hukuku

Yapım işleri ile ilgili her türlü hukuki işlemi içeren hukuk dalıdır. Ayrı bir hukuk dalı olarak sayılmasa da, İnşaat işlerinden kaynaklanan davalar Eser Sözleşmeleri adı altında Borçlar Hukukunun alt dalı olarak değerlendirilir.

İnşaat işlerinden kaynaklı ihtilaflar da çok büyük oranda Ticaret Hukukunun konusunu oluşturur. Kamu İhale Kanunundan kaynaklanan yapım ihaleleri ve hukuki ihtilafların ihale aşaması İdare Hukuku ile, yapım aşaması ise Borçlar Hukuku ile ilgilidir.

Sözleşme Hukuku

Genel olarak Borçlar Hukukunun alt dalıdır ve taraflar arası her türlü sözleşme ilişkisini inceleyen bir hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku

Bilgi teknolojilerini, yani her türlü elektronik sistemi içeren ihtilaflar ve bilgi teknolojilerini kullanarak işlenen suçlarla ilginenen hukuk dalıdır.

Telefon veya bilgisayarınıza izniniz olmadan erişilmesi, verilerinizin çalınması, kişisel verilerinizin izinsiz paylaşılması, internet üzerinde veya sosyal medya araçları kullanılarak şahsınıza yönelik hakaret ve tehdit benzeri suçlar işlenmesi gibi konuları içermektedir.

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunundan kaynaklanan her türlü davayı içeren hukuk dalıdır. Hukuk davalarından çok farklı bir işleyişi ve yapısı vardır. Soruşturma ve Kovuşturma aşamalarından oluşur.

Her türlü suç, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturulur ve kovuşturmaya gerek görüldüğü takdirde iddianame hazırlanarak ilgili mahkemesine sunulur. İddianame kabul edildiği takdirde de kovuşturma başlar ve dava açılmış olur.

Yaygın kanaatin aksine Ceza Avukatlığı suçluları adaletten kaçırmak amacıyla yapılmaz. Hakkında iddianame düzenlenen her zanlı suçlu olmadığı gibi, suç işleyenler de dahil herkes adil yargılanmayı hak eder.

Şirketler Hukuku

Şirketler temel olarak Şahıs Şirketleri ve Sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılır. Sermaye şirketleri ise Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket olarak üç temel türe ayrılır. Bu şirketlerin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili davalar şirketler hukukunu ilgilendirir.

İş Hukuku

İşçilikten kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlığı inceleyen hukuk dalıdır. İşçilik alacakları, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları vb. hususlar İş Hukukunun konularını oluşturur.

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili olarak, KVKK ile alakalı her türlü hukuki işlem ve danışmanlığı içeren hukuk konusudur.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, her türlü taşınmazla (arsalar, binalar ve diğer taşınmaz eserler) ilgili bir hukuk dalıdır. Kadastro yapılması, imar uygulamaları, Kat Mülkiyeti Kanunu ve bundan kaynaklı ortaklık ilişkileri, ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davaları, Önalım (Şufa) Davaları, kamulaştırmadan kaynaklı davalar gibi alt dalları vardır.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Arabuluculuk ve uzlaştırma